Indlæg

Viser indlæg fra juli, 2017

Endnu et gæsteindlæg fra Svend Pedersen: Elektricitetsdisruptivitet.....

I mit foregående blogindlæg beskrev jeg, hvordan blokkædeteknologien kan skabe tillid mellem mennesker på pengemarkedet.
I dette indlæg vil jeg med et meget tænkt eksempel beskrive, hvordan blokkædeteknologien kan sikre tillid, transparens og optimalitet på de mest overraskende markeder.

Noget så gennemreguleret som elektricitetsproduktion og -leverance kan nemlig med blokkædeteknologi gøres helt frit på et marked i fuldkommen konkurrence til gavn for forbrugerne.
Inden 2020 skal alle danske husstande have installeret el-målere, der kan fjernaflæses med kortere intervaller end nutidens analoge en-gang-om-året. I princippet hvert sekund, hvis man ønsker at håndtere så voldsomme datamængder. I første omgang dog kun hver time, men det er jo i sig selv en kæmpe forbedring. Det giver elselskaberne mulighed for at detailoptimere elproduktionen på et helt andet niveau end de kan i dag - men det giver også os forbrugere en række fordele i forhold til at styre elforbruget på tidspunkter, hvor pri…

Gæsteindlæg fra Svend Pedersen: Blockchainen.....

CIMA's CFO, Svend Pedersen, ved en masse om Bitcoins, så jeg har bedt ham skrive lidt om det...
Svend - ordet er dit!Frihed fra centrale magter, det være sig banker eller stater, forudsætter tillid. Kunne vi stole på vore medmenneskers ubetingede ærlighed, behøvede vi hverken banker og centraliseret pengevæsen eller statsmagt.

Men vi kan jo ikke ubetinget have tillid til samtlige vore medmennesker. Måske kan vi stole på venner og familie, men ikke altid på fremmede. Og hvordan ved vi, om en fremmed er ærlig? Vi har behov for banker som garanter for, at de penge, vi modtager, kan bruges igen. Og staten har vi behov for til at regulere markederne og sikre, at de og deltagerne opfører sig ordentligt.

Tillidsproblemet i fraværet af central styring er beskrevet i en berømt artikel fra 1982, hvor computer scientist’en Leslie Lamport beskrev “De Byzantinske Generalers Problem” med at have tillid til informationer fra hinanden. Et antal byzantinske divisioner har omringet en fjendtlig by. Hv…