Endnu et gæsteindlæg fra Svend Pedersen: Elektricitetsdisruptivitet.....


I mit foregående blogindlæg beskrev jeg, hvordan blokkædeteknologien kan skabe tillid mellem mennesker på pengemarkedet.

I dette indlæg vil jeg med et meget tænkt eksempel beskrive, hvordan blokkædeteknologien kan sikre tillid, transparens og optimalitet på de mest overraskende markeder.

Noget så gennemreguleret som elektricitetsproduktion og -leverance kan nemlig med blokkædeteknologi gøres helt frit på et marked i fuldkommen konkurrence til gavn for forbrugerne.

Inden 2020 skal alle danske husstande have installeret el-målere, der kan fjernaflæses med kortere intervaller end nutidens analoge en-gang-om-året. I princippet hvert sekund, hvis man ønsker at håndtere så voldsomme datamængder. I første omgang dog kun hver time, men det er jo i sig selv en kæmpe forbedring. Det giver elselskaberne mulighed for at detailoptimere elproduktionen på et helt andet niveau end de kan i dag - men det giver også os forbrugere en række fordele i forhold til at styre elforbruget på tidspunkter, hvor prisen er lav, og for i realtid at få leveret strømmen fra den leverandør, vi foretrækker. For nogen af os kan vindmøllestrøm være for dyrt, for andre ikke. Forbrugernes individuelle beslutningsparametre er netop - individuelle.

Inden jeg beskriver, hvordan det intelligente hjem vil styre strømforbruget efter strømmens pris, så lad mig lige beskrive det intelligente hjem, hvor maskiner og robotter vil udføre det kedelige arbejde for os og gøre det mere mageligt. Vi får butleren tilbage i form af et stort antal specialiserede maskiner.

Når mobiltelefonen registrerer dagens første aktivitet, går radioen, kaffemaskinen og vandvarmeren i gang, og hvis det er i den mørke årstid tænder lyset, og et varmelegeme varmer sutskoene op. Natten forinden har sutsko og elbil ladet batterierne op, mens spotprisen på elmarkedet var lavest. Når vandet i vandvarmeren har nået den ønskede temperatur, meddeler armbåndsuret, at vi kan gå i bad. Når badet slutter, slukker vandvarmeren, og brødristeren går i gang. Fladskærmen i køkkenet viser os de nyheder, som en kunstig intelligens har valgt ud til os. Når det sidste familiemedlem forlader hjemmet, går robotstøvsugeren i gang hvis strømmen er billig nok, og den stopper senest når den får besked fra en smartphone apps GPS om, at det første familiemedlem er på vej hjem. Til gengæld går kogekedlen i gang, så der er varmt vand til teen. Har I brug for tørt tøj fra tørretumbleren inden et bestemt tidspunkt, beslutter tørretumbleren selv, hvornår den skal gå i gang - nemlig i det billigst mulige tidsrum hos elleverandørerne, men dog i rette tid, så datteren kan have tørt tøj på til jazzballet.

Og sådan går det dagen igennem i det lille intelligente hjem. En del af elforbruget er styret af vore behov, men en del kan også lægges på tidspunkter, hvor elektricitet er billigst - typisk om natten. Det gælder opladning af sutsko- og bilbatterier, tøjvask, nedkøling af kummefryser og måske opladning af hjemmets centralbatteri, hvis vi en dag installerer sådan et.
Al den strøm skal betales. Idag kan du følge strømforbruget på måleren, du betaler a conto kvartalsvist og aflæser måleren årligt. Ved fjernaflæsning aflæser det el-selskab, du abonnerer på, jævnligt, og du får (som nu) en årsafregning.

Men det kan gøres smartere. Nu skal vi nemlig automatisere el-betalingen ved hjælp af blokkædeteknologien, og det vil disrupte hele elbranchen.

I korthed er idéen, at måleraflæsningen til el-selskabet ledsages af betalingen. Det kan man gøre med en internetvaluta a la bitcoin. Ikke bitcoin i sig selv, for den har nogle tekniske begrænsninger, der gør den uanvendelig i denne sammenhæng. Men der findes masser af andre internetvalutaer, der baserer sig på samme teknologier som bitcoin. Nu laver vi bare en ny.

Lad os nu sige, at el-leverandørerne har dannet deres egen “coin” (vi kan fantasiløst kalde den ELcoin). Den kan vi frit handle for kroner, euro eller for den sags skyld bitcoins. Hver husstand har så sin egen “wallet” med ELcoins. Den kan sådan set være indbygget i el-måleren, og den kan kommunikere med elleverandøren som overlejret strøm på lysnettets 220 V vekselspænding. Jeg er ikke ingeniør, så jeg forestiller mig, at det er meget nemt.

Så nu kommer fremtiden, som den i praksis tegner sig for idéen:

Kl 3.32 er el-leverandøren “Grøn Strøm” billigst som el-leverandør, og jeres hjem anmoder om at kunne koble sig på. Når bekræftelse er givet 0,42 sekunder senere, afregner I til den nuværende leverandør, “Bruttopower” - og kobler jer over på Grøn Strøm samtidigt med, at måleren aflæses, og den aftalte pris i ELcoins sendes som en transaktion til Bruttopower for de seneste timers forbrug hos dem. Transaktionen “hash’es” sammen med den foregående transaktion, hvilket meget kort fortalt er, at der efter en hurtig regneproces kommer en lang talværdi, der kan sammenlignes mellem to parter - er talværdierne ens, kan parterne være enige om, at de underliggende data også er ens. Bruttopower kan derfor ikke senere udsende en faktura på et større beløb end det, der i situationen var enighed om. Og du kan heller ikke senere klage over regningen. I var jo enige kl 3.32 den nat, og der blev betalt med det samme.

Bruttopower sender i samme mikrosekund en bekræftelse på at der enighed om måleraflæsningen, og den enighed sender jeres el-måler som en transaktion til Grøn Strøm, som dekrypterer meddelelsen og ser, at I er enige om måleraflæsningen.

Hjem til jer igen. Kl 4.07 er Bruttopower nemlig igen billigere end Grøn Strøm, og jeres el-måler afregner til Grøn Strøm og kobler sig på Bruttopower som leverandør. Transaktionerne lægges ovenpå jeres individuelle blokkæder, og I er stadig enige om forbrug og afregning. Senere på morgenen kobler jeres net sig måske på naboens solcelleanlæg. Så er det hans wallet, I overfører ELcoins til. Dem kan han købe sig til strøm for i gråvejr, eller måske sælge for bitcoins på det frie marked. Hvis han prøver at snyde jer, vil blokkædens hashværdi af samtlige jeres indbyrdes transaktioner være uens, og jeres intelligente elmåler afbryder samarbejdet indtil der er opnået enighed.

Nogle dage senere meddeler el-måleren, at dens wallet er ved at være tom for ELcoins, og så bestiller jeres intelligente Bitcoin-wallet lidt flere ELcoins ude på markedet.
Så vidt en meget fjern fremtid. Lige nu ligger virkeligheden, organiseringen og statens regulering af elmarkederne og i det hele taget menneskehedens fatteevne meget langt fra at muliggøre den beskrevne løsning, men teknologien er der allerede nu.

Fjernaflæste elmålere og blokkædeteknologi kan skabe et elmarked i fuldkommen konkurrence.

Blokkæden skaber tillid og enighed mellem mennesker uden centralmagt. Mennesket bliver for alvor frit.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

​Historien om min nøgenvideo på nettet, Grethe Andersen og kødkurven... Den fulde og sande historie denne gang!

Vi er nødt til at tale om sikkerheden hos Centeret for CyberSikkerhed (CfCS) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Historien om Oracle i Danmark - TPI, DDE og den slags...